Spa Time - Čistič filtra 0,40 kg

Spa Time - Čistič filtra 0,40 kg

Na čistenie filtračných kartuší. Predlžuje životnosť filtračnej kartuše. Ľahko sa dávkuje.

8,99 € s DPH

7,49 €

Skladové číslo: 5596670

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Bayrol

Čistič filtra / Cartrige cleaner  SPA TIME 0,40 kg

Filter Cleaner tvoria granule navrhnuté špeciálne na čistenie filtračných kartuší. Granule predlžujú životnosť filtračnej kartuše tým, že po čistení sa môže znova použiť. Vyčistite kartušu najmenej raz za 4 týždne (ak sa vaňa často používa, tak častejšie) a raz za 6 mesiacov ju vymeňte.

Použitie: Použite 1 - 2 vrecká. Rozpustite celý obsah vrecka vo vedre s vodou. Pred čistením kartuše najprv odstráňte z nej veľké nečistoty a potom ju ponorte do roztoku (použite ochranné rukavice). Niekoľkokrát ňou zatočte v pravidelných intervaloch. Kartušu vyberte z roztoku po 3 – 5 hodinách, podľa stupňa znečistenia, a opláchnite ju pod tečúcou vodou.

Výrobok sa môže použiť výhradne na špecifikovaný účel.

Výstražné upozornenia: H315 Spôsobuje podráždenie pokožky. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodný život s dlhotrvajúcim účinkom. Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P273 Zabráňte úniku do prostredia. P280 Použiť ochranné rukavice/ochranu očí/tváre. P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov. Nemiešať s inými chemikáliami. Nepožívať.

Alternatívne produkty

SME PREDAJCA:

Compass Piešťany

mylinespa

Wellis

Váš tovar Vám dovezie:

Doprava DHL

SPLÁTKUJEME S:

Bazén na splátky

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

×