Bayrol SPA TIME

19 položiek

Jednoduchá starostlivosť o vírivku

SpaTime – rad výrobkov, s ktorými sa postaráte o vašu vírivku

Vaša vírivka je miestom pre relaxáciu a pohodu. Preto je veľmi dôležité, aby voda v nej bola čistá, svieža a hygienicky bezchybná, aby ste si mohli kúpeľ v nej vychutnávať bez obáv.
Pomocou tohto návodu vám chceme ukázať, že starostlivosť o vašu vírivku môže byť veľmi jednoduchá a ak sa použijú správne výrobky, ani nezaberie veľa času.
SpaTime ponúka aj náročnému vlastníkovi vírivky celý rad produktov na starostlivosť o ňu.

SpaTime – tá pravá relaxácia.

Pravidlo č.1: Zabezpečit' rovnováhu vody vo vašej vírivke

Hoci voda vyzerá vždy rovnako, jej parametre ako hodnota pH alebo tvrdosť sa môžu výrazne líšiť v závislosti od regiónu. Preto je potrebné „vyvážiť" vodu ihneď po napustení, aby bola pravidelná starostlivosť čo najjednoduchšia. V tejto oblasti hrajú dôležitú úlohu tri parametre:

  • celková tvrdosť
  • alkalinita/zásaditosť
  • hodnota pH

Celková tvrdosť

- predstavuje množstvo vápnika a horčíka vo vode. Ak chcete zistiť celkovú tvrdosť vašej vody, spýtajte sa vášho miestneho dodávateľa vody. Ak je vyššia ako 200mg/L, ohrievanie vody môže spôsobiť vytváranie usadenín na stenách a zdrsnenie ich povrchu. Tomu predídete, ak budete používať Hardness Stabiliser (Stabilizátor tvrdosti) hneď po napustení.

Celková alkalinita

Ďalší kľúčový parameter kvality vody je celková alkalinita/total alkalinity (TA). Ak je príliš vysoká alebo príliš nízka potom sa hodnota pH bude značne meniť a bude ťažké ju správne nastaviť. To môže poškodiť vašu vírivku a podráždiť pokožku a oči.
Ideálna hodnota TA je v rozmedzí 125 – 150 mg/L. Skontrolujte hodnotu TA ihneď po napustení vírivky a potom pravidelne každý týždeň. Ak je potrebné, zvýšte TA pomocou Alca-Plus alebo znížte pomocou pH-Minus. Výrobok sa dávkuje priamo do vody.

Hodnota pH

- je základom pre spoľahlivú dezinfekciu. Výrobky pre starostlivosť o vírivku fungujú perfektne iba vtedy, ak sú správne hodnoty, voda nie je škodlivá pre pokožku, vlasy alebo oči. Ideálna hodnota pH je v rozmedzí 7,0 a 7,6.

Hodnotu pH ovplyvňuje veľa faktorov. Napríklad pridaním čerstvej vody sa zvýši. Mení sa aj zvýšením teploty vody alebo použitím trysiek. Preto kontrolujte pH aspoň raz za týždeň a ak je to potrebné, zvýšte jeho hodnotu s pH-Plus alebo znížte s pH-Minus. Granule sa dávkujú priamo do vody.

Pravidlo č.2: Vykonávat' základné ošetrenie týždenne

Ďalším dôležitým krokom po „vyvážení" vody je: dezinfekcia vody. Hoci voda je – v závislosti od použitej metódy – dezinfikovaná buď priamo pred alebo po každom kúpaní aj tak by ste mali raz za týždeň vykonať základné ošetrenie so Spa Pure.

Spa Pure poskytuje základnú dezinfekciu a podporuje používaný dezinfekčný produkt. Poskytuje základné ošetrenie vody bez ohľadu na to, ako často sa vírivka používa, čím zabraňuje nedostatočnej dezinfekcii. Produkt ničí chloramíny, ktoré sú príčinou chlórového zápachu a podráždenia očí.

Spa Pure tiež obsahuje látky, ktoré spôsobujú, že voda je krištáľovo čistá. Ďalšou výhodou je, že môžete použiť vašu vírivku už 15 minút po nadávkovaní. Spa Pure je preventívny prostriedok, ktorý pri pravidelnom používaní zabezpečuje, že nie sú žiadne problémy so starostlivosťou o vírivku. Granule dávkujte pravidelne každý týždeň priamo do vody bez ohľadu na to, ako často sa vírivka používa.

Tento výrobok sa môže používať s každou z troch metód starostlivosti (chlórová, bezchlórová pomocou aktívneho kyslíka alebo brómu).

Pravidlo č. 3: Zabezpečit' pravidelnú účinnú dezinfekciu vody

Aby ste chránili vaše zdravie a zabezpečili pravidelnú a dôkladnú dezinfekciu vody. Toto je obzvlášť dôležité pre vírivky, keďže vysoká teplota vody poskytuje ideálnu živnú pôdu pre baktérie. Prevenciou problémov s kvalitou vody je dostatočné množstvo dezinfekčného prostriedku vo vode po celý čas.

Základná týždenná starostlivosť so Spa Pure poskytuje ochranu proti baktériám a nečistotám. Avšak táto základná ochrana sa musí zvýšiť vždy, keď sa vírivka používa. Môžete si vybrať z nasledujúcich troch metód:

  • dezinfekcia chlórom
  • bezchlórová pomocou aktívneho kyslíka
  • dezinfekcia brómom

Chlórové granule pre spol'ahlivú a okamžitú dezinfekciu Chlorine granules (Chlórové granule) je tradičná metóda pre dezinfekciu víriviek.

Chlorine granules (Chlórové granule) sa rýchlo a bezo zvyšku rozpúšťajú, nebielia povrchové plochy vírivky. Granule sú pH neutrálne, t.j. pH vody sa dávkovaním granúl nemení.

Čo by ste mali urobiť?

• Skontrolujte hodnotu pH pomocou 5 function test strips (5 funkčné testovacie prúžky) aspoň raz za týždeň a, ak je potrebné, upravte hodnotu pH na 7,0 – 7,6.

• Pridajte 5 g/m3 Chlorine granules (Chlórové granule) po každom kúpaní. Nechajte cirkulačné čerpadlo v chode 10 minút a potom skontrolujte pomocou 5 function test strips (5 funkčné testovacie prúžky) či bola dosiahnutá ideálna hodnota 1,0 – 1,5 mg/L. Ak je treba, pokračujte v dávkovaní. Granule sa dávkujú priamo do vody.

Brómové tablety pre nízky zápach a trvalú dezinfekciu vody Bromine tablets (Brómové tablety) sú rovnako účinné ako chlórové, ale majú slabší zápach. Tablety sa rozpúšťajú pomaly, čo zabezpečuje súvislú dezinfekciu vody vo vírivke po dlhý čas.

Čo by ste mali urobiť?

• Skontrolujte hodnotu pH pomocou 5 function test strips (5 funkčné testovacie prúžky) aspoň raz za týždeň a ak treba upravte hodnotu pH na 7,0 – 7,6.

• Pridajte 3 – 4 Bromine tablets (Brómové tablety) na m3 každých 10 – 14 dní. Nechajte cirkulačné čerpadlo v chode niekoľko minút a potom skontrolujte pomocou 5 function test strips (5 funkčné testovacie prúžky) či bola dosiahnutá ideálna hodnota 3,0 – 5,0 mg/L. Ak je treba, pridajte ďalšie tablety.

Bromine tablets (Brómové tablety) sa dávkujú do skimera alebo plávajúceho dávkovača podľa špecifikácie výrobcu vašej vírivky. Nedávkujte tablety priamo do vírivky. Mohli by spôsobiť vybielenie jej povrchu.

Granule aktívneho kyslíka na jemnú bezchlórovú dezinfekciu vody Active oxygen granules (Aktívny kyslík-granule) jemne dezinfikujú vodu vo vašej vírivke. Vďaka tejto metóde bude voda vo vírivke prirodzenejšia, príjemnejšia, bez zápachu a šetrná ku pokožke a vlasom.

Účinnosť granúl môžete zvýšiť ak ich použijete spolu s Active oxygen activator (Aktivátor aktívneho kyslíka).

Čo by ste mali urobiť?

• Skonrolujte hodnotu pH pomocou 5 function test strips (5 funkčné testovacie prúžky) aspoň raz za týždeň a ak treba, upravte ju na 7,0 – 7,6.

• Pred každým kúpaním pridajte 10 g Active oxygen granules (Aktívny kyslík granule) na m3. Nechajte cirkulačné čerpadlo v chode asi 10 minút a potom skontrolujte pomocou 5 function test strips (5 funkčné testovacie prúžky) či bola dosiahnutá ideálna hodnota 5 – 8 mg/L. Ak je treba, pokračujte v dávkovaní.

• Pridajte 20 ml Active oxygen activator (Aktivátor aktívneho kyslíka) na m3. Dávkovať stačí raz za týždeň, bez ohľadu na to, koľkokrát sa vírivka použije.

SpaTime Active oxygen granules (Aktívny kyslík-granule) a Active oxygen activator (Aktivátor aktívneho kyslíka) sa dávkujú priamo do vody.

Pravidlo č. 4: Zabezpečit' vynikajúcu filtráiu vody

Každá vírivka je vybavená cirkulačným čerpadlom. To zabezpečuje, že sa voda víri a usmerňuje ju do filtra. Okrem iného to spôsobuje, že nadávkovaný prostriedok na ošetrenie vody je rozmiestnený rovnomerne a tak pôsobí všade. Obehový systém používajte podľa pokynov výrobcu vašej vírívky.

Plne funkčný filter pomáha udržiavať vodu čistú tým, že zachytáva nečistoty. Avšak ak sa o filter správne nestaráte, môže sa zablokovať, čo zábrani jeho správnemu fungovaniu. Dôsledkom je zlá kvalita vody a zvýšená spotreba dezinfekčných prostriedkov. Odporúčame čistiť filtračnú kartušu aspoň raz za štyri týždne.

Čo by ste mali urobiť?

• Vyberte filtračnú kartušu z filtračného boxu a odstráňte z nej väčšie nečistoty.

• Rozpustite celý obsah jedného vrecúška Filter Cleaner (Čistič filtra) v do polovice naplnenom 10 L vedre.

• Umiestnite kartušu do čistiaceho roztoku.

• Niekoľkokrát ňou zatočte v závislosti od stupňa znečistenia. Z roztoku ju vyberte asi po 5 hodinách.

• Potom kartušu znova opláchnite a pred vložením do filtra ju nechajte vyschnúť. Pre zdokonalenie filtrácie pridajte Clarifier (Čírič). Tento výrobok spôsobí, že tie najmenšie častice nečistôt, ktoré obyčajne filter nezachytí, zväčšia svoj objem a môžu byť odfiltrované.

 

Pravidlo č. 5: Pravidelne vodu vymieňat'

Pravidelné odvodňovanie a dopĺňanie čerstvej vody je dôležitou súčasťou starostlivosti o vírivku, keďže po čase je voda obohatená o minerály, chemikálie a ďalšie látky. Vďaka nim môže voda vyzerať ako bez života a tiež sa môže narušiť účinok používaných produktov.

Pre lepšie pochopenie toho, kedy máte vodu vymeniť, použite nasledovný vzorec:

Objem vody v litroch ÷ priemerný počet kúpajúcich sa za deň ÷ 12 = počet dní do ďalšej výmeny vody

Príklad: vírivka s 1.500 litrami vody so 4 kúpajúcimi sa priemerne za deň = 1.500 ÷ 4 ÷ 12 = 31,25 dní

Čo by ste mali urobiť?

• Podľa vyššie uvedeného vzorca vypočítajte ako často by sa mala vaša voda meniť.

• Vypustite vodu úplne.

• Vyčistite všetky povrchy pomocou Surface Cleaner (Čistič povrchu) handričkou alebo viskózovou hubkou alebo použite špeciálne Cleaning Glove (Čistiace rukavice).

• Naplňte vírivku čistou vodou.

• Nezabudnite dôkladne vyčistiť aj kryt vírivky.

 

Voda sa pení?

Pena na hladine vody nevyzerá veľmi príjemne. Ak voda vo vašej vírivke má tendenciu sa peniť, odporúčame pridať Anti Foam (Odpeňovač). Výrobok sa pridáva priamo do vody. Ak voda pení aj po pridaní tohto produktu, vymeňte ju.

Pravidlo č. 6: Starat' sa o vodu podl'a plánu

Na prvý pohľad sa može starostlivosť o vodu vo vírivke zdať ťažká a komplikovaná: príliš veľa produktov a príliš veľa pravidiel ...

Avšak keď si ozrejmíte podrobnosti, rýchlo zistíte, že starostlivosť je minimálna. Je len niekoľko pravidiel, ktoré treba dodržiavať pravidelne, kým ostatné treba dodržiavať len príležitostne.

Základné pravidlá sú č. 1 a 2: správna hodnota pH a základná dezinfekcia vody.
Príslušné hodnoty sa dajú overiť ľahko a rýchlo pomocou 5 function test strips (5 funkčné testovacie prúžky). Dodržiavaním týchto dvoch pravidiel budete automaticky predchádzať problémom s vodou. Preto toto je naše odporúčanie pre vás:

Zvyknite si na pravidelnú rutinu a ak je to možné vykonávajte jednotlivé kroky starostlivosti v ten istý deň. Tým zabezpečíte, že nebudete zmätení a starostlivosť o vodu bude minimálna. Praktický servisný plán vám pomôže zahrnúť „deň starostlivosti o vírivku". Dobrý nápad je mať tento plán v blízkosti vírivky.

 

Zobraziť:

SME PREDAJCA:

Compass Piešťany

mylinespa

Wellis

Váš tovar Vám dovezie:

Doprava DHL

SPLÁTKUJEME S:

Bazén na splátky

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

×